“Risk Management Failures: Man-Made Disasters”

Bu sene dokuzuncusu Frankfurt’ta gerçekleştirilen “Annual Internal Audit&Governance, Risk and Compliance Forum” başarıyla tamamlandı. 22-23 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen konferansta finansal kurumlar için önemi her geçen gün artan ve üçlü savunma hattı (three lines of defence) olarak adlandırılan risk yönetimi, uyum ve iç denetim fonksiyonları masaya yatırıldı.

Uluslararası sigortacılık ve bankacılık alanında faaliyet gösteren birçok kurumun temsilcilerinin katıldığı iki günlük yoğun programda yazarımız Zeynep Stefan, birinci gün piyasaya uygulamalarının değerlendirildiği bir panelde moderatörün sorularını cevaplarken, konferansın ikinci günü finansal şirketlerde risk yönetimi faaliyetlerinin zaafiyetlerini ve sonuçlarını değerlendirdiği bir sunum gerçekleştirdi.

“Risk Management Failures: Man-Made Disasters” sunumunda yazarımız; AIG, JP Morgan ve Société Générale gibi örneklerden yola çıkarak risk yönetimi fonksiyonun başarısının finansal şirketlerin mevcudiyeti için önemini analiz etti. Sunum öncesi gerçekleştirdiği araştırmalar ile 1970’li yıllardan günümüze 91 adet risk yönetim zaafiyetinin incelendiği sunuma yazarın kendi sayfasından ulaşılabilmekte.

Read more: http://www.sigortagundem.com/haber/zeynep-stefan-forumu-tamamladi/1040350#ixzz5BsX9YUa8

#RiskManagement, #AnnualInternalAuditRiskandComplianceForum, #KeyNoteSpeech, #ZeynepStefan

 1,435 total views