Istanbul BlockChain Women

İstanbul Blockchain Women (IBW), 2018 yılında kurulan, benim Ağustos ayında katılma fırsatı bulduğum harika bir organizasyon. Blockchain alanında Avrupa’da bile benzerlerinin 2019 yılının ikinci çeyreğinde ortaya çıktığını dikkate alırsak ne kadar vizyoner bir oluşum olduğunu daha iyi anlayabiliriz. İtiraf etmeliyim ki iş hayatında ‘kadın’ öğesinin öne çıkarılmasına 2016 yılına kadar mesafeli duruyor, kariyerin cinsiyet vurgusu olmadan sürdürülmesi gerektiğini düşünüyordum. Ancak hem Türkiye’de hem de Avrupa’da deneyimleyerek öğrendiğim eşitsizlik bu konudaki bütün fikirlerimi değiştirdi. İş hayatında yüzyıllardır devam ettirilen geleneklerin değiştirilebilmesi ve ‘eşit işe eşit ücret’ kavramının yerleştirilebilmesi için ‘kadın’ kavramını vurgulayan daha birçok oluşuma ihtiyaç var ve yol çok uzun. Bu önemli sebeplerden dolayı IBW, katıldığım birçok çalışma grubundan daha değerli hale geldi benim için. Bu harika toplulukla son çalışmamız ise bir kitap projesi oldu. Sigorta sektörü ve Blokchain’in olası uygulama alanları ile ilgili yazdığım bölüm, her biri ayrı bir yazının konusu olabilecek kadar detaylı incelenmeyi hak ediyor. Size kısa bir özetini sunduktan sonra, başlıkların her birine ayrı bir yazıda değiniyor olacağım.

Kariyerimin Almanya’da devam eden bölümünde sigorta sektörüne uygulanabilecek birçok yeni teknolojiyi inceledim, start-up’larla ve sektör katılımcılarıyla birlikte değerlendirdik. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Blockchain ve genelinde DeFi, aralarında en kapsamlı ve toptan bir dönüşüme yol açacak olanları. Bu kabulden yola çıkarak blokchain’in sigorta sektörüne etkisini kitapta makro ve mikro olmak üzere iki perspektiften kaleme aldım. Makro perspektifte bence Blockchain için verilmesi gereken ilk ve en önemli karar marjinal fayda ile ilgili. Henüz geniş uygulama alanları bulamayan blokchain halen yüksek başlangıç maliyetleri gerektirmekte. Sağlayacağı faydanın gerektirdiği efor ve maliyete oranlanarak değerlendirilmesi büyük önem taşımakta. Sigorta ve reasürans sektörlerinde blokchain kadar etkin olmamakla birlikte benzer uygulamaların örnekleri mevcut. Bu uygulamaların erken aşamada korunarak teknoloji alanında daha bakir süreçlerin dönüştürülmesi akıllıca bir strateji olarak öne çıkabilir. Makro perspektifte değindiğim diğer iki unsur ise Covid -19 ve iklim değişikliğinin etkileriydi. Pandeminin gölgesinde kalsa da iklim değişikliği sektör için köklü değişiklikleri tetikliyor ve tetikleyecek. Bu belirsiz döneme sağlam altyapısı ve teknolojik hazırlığı ile giren şirketler geleceklerini garanti etmiş olacaklar. Risk, dolayısıyla teminat yapılarının değiştiği bir dönemde bu değişime gereken hızda cevap vermek sadece Blockchain ve benzeri teknolojiler ile mümkün olabilecek.

Mikro perspektifte öne çıkan ve Blockchain ile büyük yol kat edilebilecek unsurlar ise teminat açığı, penetrasyon oranı ve risk iştahı kavramları. Sektörün her oyuncusunun kendi bünyesindeki kararlar ile şekillenen ancak sektör adına büyük önem taşıyan bu üç unsur Blockchain’in sağlayacağı avantajlar ile (düşen operasyonel maliyetler, daha çok müşteriye ulaşılabilmesi, fon birikiminde artış, şirketlerin semayelerinde artış, daha önce teminat altına alınamayan risklerin kapsanabilmesi vb.) hızla değişecek ve hem sektörü hem de ekonomik yapıyı olumlu etkileyecektir. Bu adımların dışında dilimden düşürmediğim sigortacılık değer zinciri (insurance value chain) çerçevesinde de Blockchain’den beklentilerimi sıraladım. Genel olarak sigorta sektörünü yarattığı değer ve toplumsal yapıya etkisi açısından finansal sistemin en önemli aktörü olarak görmekteyim. Dolayısıyla Blockchain teknolojisinin sigorta sektöründe etkin şekilde kullanımı, finansal sektörün diğer aktörlerinin ortaya koyacağı değerden daha dönüştürücü olacaktır.

Son olarak yazımı sigorta sektörü için sıklıkla kullandığım ve mevcut durumu çok iyi bir şekilde açıkladığını düşündüğüm bir benzetme ile bitirdim. Sigorta sektörünün kişiye özel konfigürasyonu şimdilik mümkün kılamayan yapısı bana ‘Procrustes’in Yatağı’nı hatırlatmakta. Evine davet ettiği misafirlerini yatağının boyuna göre keserek kısaltan veya ezerek uzatan mitolojik varlık Procrustes, bütün müşterilerini genelleştirilmiş risk profillerine göre kalabalık gruplara ayıran ve aralarındaki farklılıkların prim bedellerine yansımasına sağlayamayan sigorta ve reasürans şirketlerinin günümüzdeki yapısına benzemekte. Daha kişiye özel, gerçek riski doğru fiyat ile yansıtabilecek bir sigorta-reasürans sektörü ise sadece Blockchain gibi süper etkin bir platform üzerinde var olabilecek.

#IBW, #IstanbulBlockchainWomen, #ClimateChange, #MarginalBenefitAnalysis, #Covid19Pandemic,  #ProtectionGap, #PenetrationRate, #RiskAppetite, #ZeynepStefan, #AIZAConsulting.

 2,353 total views,  1 views today

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.