Solvency II Forum / Vienna – 30.10.2014

Solvency II Forum, sigorta sektörünün uluslararası oyuncularının katılımıyla Viyana’da gerçekleştirildi. Avrupa sigortacılarının ajandalarını uzun zamandır meşgul eden Solvency II süreci giderek sonuca yaklaşıyor ve 2016 Ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme için birçok uzman bütün mesaisini harcıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önceki en kritik süreçte yer alan sigorta şirketlerine göre, Avrupa Birliği genelinde sermaye yeterliliği ile ilgili yeni bir bakış açısı getirecek projenin 2016 yılındaki başarısı, katılımcı sigorta şirketlerinin 2015 yılı performanslarıyla yakından ilgili.

Bu kritik sürecin başında European Central Bank, Zurich Insurance Group, Swiss Re, UNIQUA ve Munich Re gibi dünyanın en büyük sigorta gruplarının katılımıyla gerçekleştirilen Solvency II Forum yoğun bir gündeme sahipti.

Forum’un gündemi düzenlemenin ortaya çıkaracağı uygulamalar, kantitatif analizlerin incelenmesinde kullanılabilecek yöntemler, FLAOR (Forward Looking Assessment of Own Risks) Analizi, ORSA raporunun detayları, KOBİ’ler için uygulama farklılıkları, küresel sigorta gruplarının karşılaşabilecekleri zorluklar, yönetim kurullarının Solvency II’ye hazırlanması ve müşterinin korunması gibi birçok farklı konu hakkında sunumlardan oluşturuldu.

 

Yoğun gündemiyle Solvency II sürecini bütün detaylarıyla inceleyen Forum’daki sunumlarından biri yazarlarımızdan Zeynep Stefan’ın Solvency II’nin uygulamada aksaklık yaratabilecek yönlerini değerlendirdiği çalışmasıydı. Süreçte sigortacıların başını ağrıtabilecek yönlerin; kapsam, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu denklik süreci (equivalence), ülkeler arasındaki uygulama farklılıkları, Avrupa Birliği Bölgesi için ortak bir düzenleyici kurumun eksikliğinin yarattığı sıkıntılar, veri sahipliği ve süreç içerisinde değerlendirilecek ve şirketlerin ticari gizlilik taşıyan bilgilerinin ne şekilde ve kim tarafından korunacağı, Internal Model ve Standart Formula uygulamalarının farkları ve yaratabileceği çatışmalar gibi sürecin zayıf taraflarının değerlendirildiği sunum katılımcılar tarafından ilgi çekici olarak değerlendirildi.

#SolvencyII, #FLAOR, #ORSA, #SME, #Equivalance, #EuroZone, #KeyNoteSpeaker, #ZeynepStefan

 8,000 total views