EIOPA 8th Annual Meeting

Kasım ayında düzenlenecek EIOPA yıllık konferansına katılmadan önce hem konferansa yönelik ön hazırlıklarımı hem de EIOPA’yı size kısaca anlatmak isterim. EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Avrupa Birliği bünyesindeki sigorta ve emeklilik sektörlerini düzenleyen kurumların oluşturduğu bir düzenleyici kurumlar birliği. Ülkemiz Avrupa Birliği üyesi olmadığı için veya mevcut düzenleyici kurum üzerinde söz sahibi başka bir makam olmadığı için Türk sigorta ve emeklilik piyasasında yaptırım gücü veya benzeri bir kurum yok. Ancak piyasasındaki yabancı yatırım oranı ve Avrupa Birliği ile girdiğimiz adaylık süreci dolayısıyla verdiği kararlar, bizler tarafından da yakından takip ediliyor ve uygulanmaya çalışılıyor.

EIOPA’nın kuruluşu aslında klasik bir düzenleyici kurum hikayesi. Avrupa’yı etkisi altına alan 2007-2008 ekonomik krizleri sonrasında ülkeler arasındaki sermaye yeterliliği ve düzenleyici kurumların etkinlik farklılıkları, özellikle İtalya ve Almanya arasında, daha görünür hale geliyor. Ülkeler arasındaki farkı azaltmak ve düzenlemelere uygulama ve etkinlik anlamında standart getirmek amacıyla EIOPA kuruluyor. Sigorta ve emeklilik alanında faaliyet gösteren EIOPA, Avrupa Sistemik Risk Yönetim Kurulu (European Systemic Risk Board)’nun üç ayağından biri. Kurulun diğer ayakları bankacılık ve menkul kıymetler sektörlerinde. EIOPA, 2011 yılından beri Gabriel Bernardino’nun başkanlığında yönetilmekte ve yönetim kurulunda Avrupa Birliği üyesi 28 ülkeden 34 düzenleyici kurumun temsilcileri yer almakta. (Kurulda Kıbrıs Rum Kesimi de temsil edilmekte.)

EIOPA, misyon ve vizyonunu ortaya koyarken beş ana başlık saymakta. Ancak düzenlediği araştırma projelerinden, konferanslardan ve kullandığı bütçenin kırılımlarından anladığım en önemli misyonunun tüketici haklarının korunması olması. Sigortalıların poliçe oluşturulurken taahhüt edilen haklarının devamlılığının sağlanması, bu hakların şirket birleşme ve satın almalar ile zarar görmesinin engellenmesi, sektör genelinde şeffaflığın arttırılarak mağduriyetlerin gerçekleşmeden önlenebilmesi en çok mesai harcadığı konular. Bu konudaki dikkati, kendisine bağlı ülke düzenleyici kurumlarından ve dolayısıyla şirketlerden de beklemekte.

EIOPA’nın sigortalıların haklarının korunması konusundaki, özellikle son zamanlardaki hassasiyetinin belirli nedenleri var. Bunlardan ilki özellikle hayat branşındaki karsızlık dolayısıyla sigorta şirketlerinin, deyim yerindeyse portföylerini devretmek için sıraya girmiş olması. Poliçe oluşturulurken taahhüt edilen kar oranlarının günümüz piyasa koşullarında sağlanamayacağı artık bir gerçek ve ancak özsermayeden karşılanarak gerçekleştirilebilecek bu ödemeler şirketlerin finansal gelecekleri, günümüz ratingleri ve yatırımları üzerinde ciddi bir olumsuz etkiye sahip. Şirketler açısından bu haklı gerekçeler portföy devri için yeterli ancak müşteriler tarafından bu işlemler o kadar olumlu değil.

Hayat ve emeklilik portföyleri devredilirken mevcut müşterilerin verilen haklarının korunacağına dair güvenceler söz konusu olsa da, araştırmalar porföyü devir alan finansal kurumun repütasyonunun müşteri açısından devredenin finansal sağlamlığı kadar etkili bulunmadığını göstermekte. Avrupa piyasasında emeklilik veya hayat ürünlerinin yoğun kullanımını dikkate alırsak piyasanın büyük bir kesimini temsil eden bir müşteri grubundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu grubun müşteri memnuniyetindeki azalma EIOPA için ciddi bir alarm zili anlamına gelmekte. Bu endişe geçtiğimiz haftalarda, EIOPA’nın portföy devirlerini sınırlandırmak istemesine de yol açmış ancak bu faaliyetin devamı getirilmemişti.

EIOPA için tüketici hakları kadar önemli diğer bir konu ise sürdürülebilirlik. Son aylarda mesaisini yatırım ve sürdürülebilirlik konularında gerçekleştiren EIOPA, şirketlerin kısa vadeli finansal hedefleri adına agresif yatırım kararları almasını veya tutamayacağı taahhütlerde bulunmasını engelleyebilmek için standartlar tanımlamak istemekte. Bu faaliyetlerde yine tüketici haklarının korunması ana başlığı altında gerçekleştiriliyor olacak. Dolayısıyla gelecek finansal dönemde sigorta ve emeklilik şirketlerinin sadece yıl sonu sonuçlarının değil, gelecek yıl hedeflerinin de EIOPA tarafından yakından takip edileceğini söyleyebiliriz.

20 Kasım 2018 tarihinde EIOPA Genel Merkezi’nin yer aldığı Frankfurt’da gerçekleştirilecek olan yıllık olağan kongresi, tüketici hakları ve sürdürülebilirlik ana çerçevesinde, içerisinde InsurTech’in de bolca bahsedileceği bir gündem ile gerçekleştirilecek. 2017 yılında ilk defa davet edildiğim toplantı, gündem olarak klasik bir çerçeve sunmuş olsa da, 2018 toplantı başlıkları ve gerçekleştirilecek sunumlar, EIOPA gündeminin sigorta sektörünün gündemini yakaladığını gösterir nitelikte. Toplantı sonrası yorumlarımı ve Türk sigorta sektörü için çıkarımlarımı Aralık ayı yazımda bulacaksınız.

#EIOPA, #EuropeanInsuranceandOccupationalPensionsAuthority, #EuropeanSystemicRiskBoard, #EIOPAAnnualMeeting, #Sustainability, #ConsumerProtection, #ZeynepStefan

 2,932 total views,  1 views today

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.